Toepassing gedragsinzichten in beleid gericht op bedrijven

Sprekers: Bas Warmenhoven en Diederik Verzijl (PwC)

De academische literatuur over gedragsinzichten gaat vooral over het gedrag van individuen, niet over bedrijven. Hetzelfde geldt voor de – zich snel uitbreidende – praktijk van toepassing van gedragsinzichten. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wilde daarom inzicht krijgen in hoe bedrijven zich gedragen en hoe het gedrag en de keuzes van bedrijven te beïnvloeden zijn.
PwC heeft, samen met de Rotterdam School of Management, onderzoek uitgevoerd voor EZK. Op basis van literatuuronderzoek, gesprekken met gedragsexperts en case studies heeft PwC een model ontwikkeld dat de denkstappen beschrijft bij het ontwikkelen van gedragsinterventies gericht op bedrijven.
In de deelsessie zullen de belangrijkste resultaten van het onderzoek, waaronder het model, worden gedeeld met de aanwezigen. Ook zullen de onderzoekers van PwC met jou in gesprek gaan over een aantal nieuwe vragen die het onderzoek oproept.

Over de sprekers

Bas Warmenhoven is een ervaren beleidsadviseur gespecialiseerd in beleidsonderzoek, beleids- en organisatie-evaluatie en effectmeting. Hij adviseert voornamelijk de Rijksoverheid en Europes instituties. Als onderzoeker heeft Bas zich de afgelopen jaren onder meer beziggehouden met: innnovatiebeleid, Europese en internationale samenwerking, subsidieverleningsprocessen, handhaving van regelgeving en publiek-private samenwerkingen.

 

Diederik Verzijl is een energieke professional die zich specialiseert in ondernemerschap en innovatie. Hij adviseert de Europese Commissie, Nederlandse ministeries, innovatieve bedrijven, gemeenten en regionale organen. Daarbij richt hij zich op vraagstukken rond economische groei, arbeidsmarktontwikkeling, hoe innovatie te organiseren en aan te moedigen, de inbedding van innovatie in regionaal beleid en op het smeden van concrete samenwerkingsverbanden gericht op innovatie en kennisoverdracht.

Beide sprekers zijn werkzaam bij adviesbureau PwC.

 

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen