Data Analist Corona Gedragsunit bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

18-02-2021
43 keer bekeken

Heb jij een vacature of stageplek op gedragsgebied? Stuur dan een berichtje naar BIN NL en we zorgen ervoor dat die gepubliceerd wordt bij het vacatureoverzicht. Zo ziet de juiste doelgroep je tekst.

Reageren vóór 1 maart

Soort vacature

reguliere vacature

Organisatie

Uitvoering

Om goed zicht te houden op naleving van de corona gedragsmaatregelen en de invloed ervan op het dagelijks leven en welzijn van Nederlandse burgers, voert het RIVM samen met GGD GHOR NL en 25 GGD’en sinds voorjaar 2020 een groot vragenlijstonderzoek uit.

In 2020 zijn 9 metingen uitgevoerd, elke keer met ruim 50.000 deelnemers. In 2021 zijn nog 5 tot 8 metingen voorzien. Tevens loopt er sinds najaar 2020 een trendonderzoek naar naleving en draagvlak van de gedragsregels ten behoeve van het Corona Dashboard. Aan dit drie- wekelijkse onderzoek doen circa 5.000 respondenten per keer mee.

Voor de analyse van grote datasets voortgekomen uit de hierboven genoemde kwantitatieve onderzoeken zoeken we twee ervaren data-analisten. Van de “data-analist verdiepende analyses” verwachten we een meer initiërende en zelfstandige invulling en derhalve meer senioriteit, dan van de “data-analist beleidsrelevante analyses” aangezien deze mee draait in een groter team van data-analisten.

De profielen en werkzaamheden voor deze 2 personen zijn deels overlappend. Een combinatie van de werkzaamheden behoort daarom ook tot de mogelijkheden. In de komende periode ligt het accent op inzet bij het grote vragenlijstonderzoek.

Belangrijke taken data-analist verdiepende analyses:

 • Je signaleert de behoefte aan verdiepende analyses en je realiseert deze ook.
 • Je initiëert onderzoeksideeën en je voert deze uit of laat deze uitvoeren.
 • Je presenteert de resultaten van dit vragenlijstonderzoek.
 • Je schrijft wetenschappelijke publicaties op basis van de resultaten, samen met collega’s van de gedragsunit, leden van de wetenschappelijke adviesraad en GGD’en.
 • Je verzorgt scholing voor collega’s in het werken met R, Gitlab en andere relevante software voor het uitvoeren van verdiepende analyses.
 • Je ondersteunt en stuurt processen rondom databeheer bij.

Belangrijke taken data-analist beleidsrelevante analyses:

 • Je levert een bijdrage aan analyses voor beleid en het duiden van de resultaten.
 • Je denkt mee over hoe we de resultaten zo duidelijk mogelijk kunnen presenteren voor beleidsdoeleinden.
 • Je bent aanspreekpunt voor het publicatieteam voor inhoudelijke vragen over de cijfers.
 • Je levert verder een bijdrage aan de interne en externe analyseverzoeken. Dit kan bijvoorbeeld op verzoek zijn van het OMT, t.b.v. een factsheet, input voor een kamerbrief, of op verzoek van beleidsmedewerkers van het Ministerie van VWS.

Je werkt met SPSS en hebt basale R kennis.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante universitaire opleiding en beschikt bij voorkeur over gedragswetenschappelijke basiskennis.
 • Je kunt goed uit de voeten met grote, longitudinale databestanden en bent bekend met multivariate analysetechnieken bijv. mixed models.
 • Ten behoeve van verdiepende analyses is ervaring met psychometrische analyses en het gebruik van het statistisch prorgramma R een vereiste.
 • Voor beleidsrelevante analyses is ervaring met het statistisch programma SPSS een vereiste, en is basiskennis van R een pré.
 • Je beschikt over vaardigheden om kennis te delen zowel online als offline.
 • Je hebt ontwikkelingen op het terrein van COVID-19 gerelateerd gedrag en beleid goed gevolgd in de afgelopen periode.
 • Je bent een teamspeler, kan goed in een multidisciplinair teamverband werken, maar kunt ook zelfstandig resultaat realiseren.
 • Je bent flexibel en kunt inspelen op onverwachte verzoeken waarbij je soms ook onder tijdsdruk de juiste cijfers moet opleveren.

Meer informatie

Heb je interesse in deze vacature? Solliciteer dan via de website Werken voor Nederland: https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/data-analist-corona-gedragsunit-RIVM-2021-0058#0.

 

Twitter

Cookie-instellingen