COVID-19 en verduurzaming van de woning

Deze gedragsanalyse biedt inzicht in ontwikkelingen in gedrag en motivaties van eigenaar-bewoners ten aanzien van het nemen van energiebesparende maatregelen aan hun woning. Hierbij is een vergelijking gemaakt met de resultaten uit de Publieksmonitor Klimaat en Energie van 2019.

Aanleiding

In 2020 heeft een groot deel van de Nederlanders meer tijd thuis doorgebracht en hun werkomgeving (gedeeltelijk) verplaatst van kantoor naar huis. De woning lijkt daarom een belangrijke(re) plaats in te nemen in het leven van mensen. Hierdoor ontstaan wellicht meer wensen op het gebied van wonen. In dit onderzoek is getoetst of de actiebereidheid voor het verduurzaming van de eigen woning inderdaad is toegenomen na het uitbreken de coronapandemie en welke factoren daar eventueel een rol in spelen. Deze gedragsanalyse biedt mogelijk aanknopingspunten om de huiseigenaren te stimuleren om hun woning (verder) te verduurzamen.

Doelgroep 

Deze gedragsanalyse richt zich op woningeigenaren die wonen in een tussenwoning, hoekwoning, twee-onder-een-kap of vrijstaande woning die vóór 2004 is gebouwd. Woningeigenaren die in een appartementen wonen zijn uitgesloten.

Opzet

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een online vragenlijst. Eerst zijn de respondenten benaderd die in 2019 mee eerder hebben gedaan aan het onderzoek Publieksmonitor Klimaat en Energie én die voldeden aan de doelgroepseisen (zie doelgroep). Dit is aangevuld met een nieuwe groep respondenten tot een totaal van 1.027 respondenten. De dataverzameling vond plaats tussen 1 en 8 februari 2021.

Resultaat 

Uit de resultaten kwamen de volgende ontwikkelingen naar voren ten opzichte van vóór corona:

 • Huiseigenaren brengen thuis meer tijd door (66%) en werken vaker thuis (35%)
 • 38% van de huiseigenaren merkte op dat hun energieverbruik thuis is toegenomen
 • 29% van de huiseigenaren hecht meer belang aan wooncomfort
 • 28% is meer gaan klussen aan de woning
 • Ten opzichte van 2019 lijken er ook duidelijk verschillen in de genomen energiebesparende maatregelen: meer huiseigenaren geven nu aan zonnepanelen (42% vs. 29% in 2019), dakisolatie (66% vs. 52% in 2019) en glasisolatie (60% vs. 45% in 2019) te hebben.
 • De belangrijkste aanleiding hiervoor was een lagere energierekening.
 • Een gebrek aan kennis, de kosten en twijfel over terugverdientijd zijn veel genoemde drempels voor het nemen van maatregelen.
 • Voorruit kijkend naar de komende 12 maanden is 17% van de huiseigenaren (zeker) van plan om energiebesparende maatregelen te nemen.

De belangrijkste factoren die deze intentie positief beïnvloeden zijn:

 • De mate waarin iemand zich (mede)verantwoordelijk voelt dat er energiebesparende maatregelen aan de eigen woning worden genomen. (β= 0.19)
 • De mate waarin iemand de nieuwste technische mogelijkheden wil in huis. (β= 0.19)
 • De waarschijnlijkheid dat iemand in de aankomende twee jaar (groot) regulier onderhoud moet plegen aan de woning of gaat verbouwen. (β= 0.15)

Meer informatie

Deze gedragsanalyse is uitgevoerd door het gedragsteam van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met Motivaction.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen