Meer deelnemers aan webinars UWV

ProfielfotoYvonne Engels 24-09-2020

Werkzoekenden ontvingen een van de drie typen uitnodigingen om ze te stimuleren deel te nemen aan een webinar van UWV (benadrukken toegevoegde waarde, autoriteit, controle). De uitnodiging die de toegevoegde waarde van het webinar voor werkzoekenden benadrukte, resulteerde in 60% meer deelnemers.

Onderwerp

Arbeidsmarkt

Betrokken overheidsorganisatie(s)

Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV)

Gebruikte gedragstechnieken

Autoriteit
Framing

A-selecte toewijzing aan condities?

Ja

Kanaal interventieconditie(s)

Overig

Aanleiding: ruimte voor meer deelnemers aan webinars

UWV biedt werkzoekenden gratis webinars aan over sollicitatievaardigheden. Ze kunnen deze online groepstrainingen vanuit huis via de computer live volgen om een betere kans te maken op de arbeidsmarkt. Werkzoekenden melden zich er vrijwillig voor aan. Per webinar is ruimte voor 600 deelnemers, maar het aantal deelnemers lag gemiddeld rond de 120. Dit gaf aanleiding om te onderzoeken hoe UWV werkzoekenden kon stimuleren om een webinar te volgen.      

Interventie: uitnodigingen gericht op toegevoegde waarde of autoriteit

De standaarduitnodiging had als onderwerp ‘Kent u de webinars van UWV?’ en legde uit wat een webinar is en hoe de klant zich daarvoor kon aanmelden. De Denktank Gedrag heeft daar twee varianten op gemaakt:

  • Uitnodiging met benadrukken van de toegevoegde waarde: deze had als onderwerp ‘Vergroot uw sollicitatievaardigheden met de webinars van UWV’. De tekst benadrukte wat een webinar de werkzoekende oplevert.
Afbeelding: Uitnodiging met nadruk op toegevoegde waarde

 

  • Uitnodiging vanuit autoriteit: deze had als onderwerp ‘Tip van Arne (gedragswetenschapper bij UWV): Volg een webinar’. In de tekst werd Arne geïntroduceerd als expert en hij gaf aan waarom de webinars nuttig zijn voor werkzoekenden.
Afbeelding: Uitnodiging met nadruk op autoriteit

Methode: RCT

WW-gerechtigden (n=50.526) zijn willekeurig ingedeeld in één van de drie condities: standaard, toegevoegde waarde, autoriteit. Ze ontvingen de uitnodiging in hun persoonlijke Werkmap op werk.nl. Van hen is geregistreerd of zij zich voor het webinar hebben aangemeld, of zij hebben deelgenomen en hoe lang.

Resultaat: benadrukken van toegevoegde waarde levert 60% meer deelnemers op

Beide varianten resulteerden in meer inschrijvingen voor de webinars, meer deelnemers en langere online aanwezigheid bij de webinars. In de figuur is te zien dat het bericht waarin de toegevoegde waarde wordt benadrukt, het effectiefst was. Dit bericht leverde 60% meer deelnemers op ten opzichte van de standaarduitnodiging. 

Figuur: Verschil in webinarbezoek na drie verschillende uitnodigingen

Impact: meer werkzoekenden met sollicitatievaardigheden, effect op werk aannemelijk

Meer deelnemers aan de webinars betekent meer werkzoekenden die effectieve sollicitatievaardigheden aanleren. Het is aannemelijk dat dit effect heeft op de uitstroom naar werk. Of dat daadwerkelijk zo is, is nog niet onderzocht.    

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen