Minder vuurwerkovertredingen

Eva Whyte 28-09-2020

Vuurwerkverkopers maken zich schuldig aan relatief kleine maar hardnekkige overtredingen. Door verschillende gedragsinterventies van het Toezichtslab van de DCMR Milieudienst Rijnmond is het aantal overtredingen gehalveerd ten opzichte van het jaar ervoor.

Onderwerp

Veiligheid

Betrokken overheidsorganisatie(s)

Overig

Gebruikte gedragstechnieken

Autoriteit
Checklist
Commitment
Deadlines
Feedback
Framing
Geheugensteuntjes
Persoonlijk maken
Sociale netwerken
Sociale normen
Vereenvoudigen
Verliesaversie
Wederkerigheid

A-selecte toewijzing aan condities?

Nee

Kanaal interventieconditie(s)

Brief
SMS
Overig

Aanleiding: groot aantal kleine milieuovertredingen vuurwerkverkopers

Al jaren achtereen constateren inspecteurs van de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) dat vuurwerkverkopers zich niet houden aan de milieuwetgeving. Het gaat hierbij met name om kleine en simpel te voorkomen overtredingen. Ze houden bijvoorbeeld de gangpaden onvoldoende vrij of stapelen vuurwerk te hoog of verkeerd op. Het doel van de gedragsinterventies van het Toezichtslab van de DCMR  was om het aantal kleine overtredingen te verminderen.     

Interventie: informatiepakket en WhatsApp-berichten

Het Toezichtslab heeft verschillende interventies ingezet. De branche kreeg in november 2018  een informatiepakket met:

  • een informerende brief
  • een checklist met belangrijke wetgeving, waarmee ondernemers zichzelf konden controleren
  • tape om de juiste afstanden af te plakken en zo overtredingen te voorkomen.

Bovendien kregen verkopers tijdens de verkoopdagen (en vlak ervoor) berichten via WhatsApp om ze op de hoogte te brengen van de controles die plaatsvonden, en ze te wijzen op mogelijke overtredingen en hoe je deze kunt voorkomen.

Afbeelding: Deel van de checklist uit het infopakket

Methode: persoonlijk contact en vergelijking aantallen overtredingen

Telefonisch hebben we ondernemers gevraagd wat ze van de interventies vonden. Daarnaast hebben we gekeken naar aantallen overtredingen die inspecteurs constateerde in de branche en deze vergeleken met voorgaande jaren.

Resultaat: minder kleine overtredingen

Het aantal geconstateerde overtredingen is in 2018 gehalveerd ten opzichte van 2017. Van de uitgevoerde controles werd in 2017 nog bij 31% van de bedrijven overtredingen geconstateerd. In 2018 was dat 17% (in 2016 was dat 25%). De cijfers bevestigen het gevoel van de branche en de inspecteurs, namelijk dat er minder kleine overtredingen zijn dan 2017. Er is een halvering te zien van het aantal geconstateerde te smalle gangpaden. Ook wordt de werking van de sprinklers in 2018 minder vaak belemmerd dan in 2017 en is vaker een visuele inspectie  mogelijk (4 overtredingen op dit thema  in  2017, 0 in 2018).

Impact: door focusverschuiving wel ernstigere overtredingen

Geconcludeerd kan worden dat we een vermindering van het totale aantal overtredingen zien. De ernst van de overtredingen is echter wel toegenomen. Dit had ook te maken met het moment van controles (voor de verkoopperiode in plaats van tijdens). De focus lag op de kleine minder ernstige overtredingen en daar hebben we impact op gehad. Door de focusverschuiving zag je wel ernstigere overtredingen.

Kosten

Kosten: 700 euro voor rollen tape.      

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen