Betere naleving startende horecaondernemers

ProfielfotoBritt Meuter 28-09-2020

Inspecteurs hebben bezoeken afgelegd aan gestarte horecaondernemingen. Zij kregen informatie over (het zelf checken van) de geldende arbeidswetten. Het overtredingspercentage onder geïnformeerde starters was daarna significant lager.

Onderwerp

Arbeidsmarkt

Betrokken overheidsorganisatie(s)

Inspectie SZW

Gebruikte gedragstechnieken

Checklist
Overig

A-selecte toewijzing aan condities?

Ja

Kanaal interventieconditie(s)

In persoon (bv telefonisch of fysiek gesprek)

Aanleiding: kennisgebrek leidt tot arbeidsmarktfraude

Startende ondernemers blijken bovengemiddeld vaak onwetend over de regels, wat het risico op arbeidsmarktfraude vergroot. Het gaat om overtredingen van de Wet Minimumloon, Wet Arbeid Vreemdelingen en Arbeidstijdenwet. Met de aantrekkende economie kwamen er bovendien veel starters bij in de horecabranche; het aantal ondernemingen is in de afgelopen drie jaar met bijna 12% gestegen. Het doel van Inspectie SZW is om de kennis onder de startende horecaondernemers te vergroten, zodat ze de regels minder overtreden.    

Interventie: informatie over de wetten aan net gestarte horecaondernemers

Inspecteurs van Inspectie SZW hebben bezoeken afgelegd aan ondernemingen die in 2018 gestart zijn. Met een infoblad hebben ze uitleg gegeven over arbeidswetten over eerlijk werk en toegelicht hoe ze zelf kunnen checken of zaken op orde zijn. De ondernemers kregen alle ruimte om vragen te stellen. Ook de boekhouders van de bezochte ondernemers zijn geïnformeerd. Een paar maanden later hebben de inspecteurs een deel van de bedrijven gecontroleerd. Is er verschil tussen de geïnformeerde en de niet-geïnformeerde bedrijven?

Methode: inspecties bij interventie- en controlegroep

Er zijn 198 bedrijven geselecteerd die in 2018 gestart zijn met een horecaonderneming. Deze hebben een startersbezoek gekregen. Het effect van de informatieverstrekking is getoetst door 92 inspecties uit te voeren. Het overtredingspercentage bij een willekeurige groep starters die zijn voorgelicht, is daarbij vergeleken met een willekeurige groep starters die de voorlichting niet hebben gekregen.

Resultaat: minder overtredingen

Het overtredingspercentage onder geïnformeerde starters was significant lager (10%) dan onder niet-geïnformeerde starters (39%).

Figuur: Hogere naleving startende horecaondernemers

Impact: minder arbeidsmarktfraude door toegenomen kennis

Door de toegenomen kennis over arbeidswetten werken startende ondernemingen eerlijk en wordt arbeidsmarktfraude voorkomen.   

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen