Minder aflossingsvrije hypotheken

Alexandra van Geen 28-09-2020

Een aangepaste brief naar huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek leidt tot meer structurele oplossingen, zoals een keuze voor een andere hypotheekvorm. Wanneer ze ook een voucher krijgen om kosten voor advies of bemiddeling te vergoeden, komen veel meer huiseigenaren in actie.

Onderwerp

Financiën

Betrokken overheidsorganisatie(s)

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Gebruikte gedragstechnieken

Frictiekosten verminderen
Sociale normen
Vereenvoudigen

A-selecte toewijzing aan condities?

Ja

Kanaal interventieconditie(s)

Brief

Aanleiding: mensen met aflossingsvrije hypotheken zijn moeilijk te activeren

Als huiseigenaren een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek hebben, is het onzeker of ze de hypotheeklasten kunnen blijven betalen en of ze aan het einde van de looptijd van hun lening kunnen aflossen. AFM wil ze activeren om – waar nodig – bijvoorbeeld tussentijds af te lossen of over te stappen op een andere hypotheekvorm. Maar de huiseigenaren blijken lastig in beweging te krijgen, ook niet als het in hun eigen belang is. Dat komt omdat het een probleem is dat zich (mogelijk) in de toekomst voordoet, terwijl aanpassingen nu al moeite en/of geld kosten.       

Interventie: aangepaste brief en voucher

Huiseigenaren die een brief ontvangen over hun hypotheek, ervaren verschillende drempels om in actie te komen (figuur 1). In een aangepaste brief is geprobeerd deze drempels weg te nemen (figuur 2 en 3). Klanten kregen een standaardbrief, een aangepaste brief, of een aangepaste brief inclusief een financiële prikkel om in actie te komen: een voucher die € 650 advies- en/of bemiddelingskosten vergoedt.

Afbeelding: Drie drempels voordat huiseigenaren actie ondernemen

Methode: RCT

Klanten van hypotheekverstrekker Florius kregen willekeurig een standaardbrief (n=2.091), een aangepaste brief (n=2.789) of een aangepaste brief met een voucher (n=1.000). Gemeten werd of klanten hun hypotheek beëindigden of omzetten, eenmalig of periodiek aflosten, of een verlaagd aandeel aflossingsvrij hadden. Florius monitorde dat.

Resultaat: meer structurele oplossingen en meer actie

De aangepaste brief leidt tot meer structurele oplossingen en de voucher tot meer activatie. Zowel de aangepaste brief als de voucher zorgden ervoor dat klanten vaker hun hypotheek omzetten naar een aflossende vorm. De voucher vergrootte daarnaast het aantal huiseigenaren dat actie ondernam: 8,7% in de vouchergroep versus 4,8% in de groep met de standaardbrief. Ook gingen met beide interventies meer huiseigenaren naar een adviseur: in vergelijking met de standaardbrief drie keer zo vaak bij de aangepaste brief en vijf keer zo vaak bij de voucher. Het absolute aantal klanten dat een adviseur bezoekt, blijft in alle groepen beperkt.

Afbeelding: Aangepaste brief over het hypotheekgat en voucher voor vergoeding van advies- en bemiddelingskosten

Impact

Geen informatie over beschikbaar.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen