Meer deelname UWV-inspiratiebijeenkomsten

ProfielfotoYvonne Engels 29-09-2020

UWV heeft een nieuwe uitnodiging ontwikkeld om werkzoekenden te enthousiasmeren naar een inspiratiebijeenkomst over werk zoeken te komen: opvallend, persoonlijk en met een herinnering per sms. Deze combinatie verdubbelt het aantal aanmeldingen én aanwezigen.

Onderwerp

Arbeidsmarkt

Betrokken overheidsorganisatie(s)

Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV)

Gebruikte gedragstechnieken

Frictiekosten verminderen
Opvallendheid
Persoonlijk maken
Vereenvoudigen
Wederkerigheid

A-selecte toewijzing aan condities?

Ja

Kanaal interventieconditie(s)

Brief
SMS

Aanleiding: animo voor inspiratiedagen was laag

Werkzoekenden worden regelmatig uitgenodigd voor informatieve bijeenkomsten in de regio. Voorbeelden daarvan zijn banenmarkten en inspiratiebijeenkomsten die UWV organiseert om werkzoekenden in contact te brengen met werkgevers. Het animo voor dergelijke bijeenkomsten is vaak redelijk laag, ondanks dat werkzoekenden graag in contact gebracht worden met werkgevers. UWV heeft daarom een nieuwe manier van uitnodigen ontwikkeld.          

Interventie: saillante en persoonlijke uitnodiging en reminder

De standaarduitnodiging is vervangen door een andere benadering:

  • Saillante uitnodiging: de uitnodiging is per post verstuurd en inclusief twee bijlagen. Bijlage 1 bestond uit een visueel opvallende en aantrekkelijke beschrijving van het evenement en het programma. Bijlage 2 was een routebeschrijving naar de eventlocatie.
  • Persoonlijke aandacht: de uitnodiging is geschreven vanuit een persoon (Anne) in plaats van vanuit de organisatie (Werkgeverservicepunt). Anne heeft alvast een plekje gereserveerd voor de genodigde en vraagt om een bevestiging. De genodigde wordt met de eigen naam aangesproken en Anne legt uit waarom ze hem of haar uitnodigt voor dit evenement.
  • Herinnering: een week na de uitnodiging ontvingen genodigden de volgende herinnerings-sms: ‘Beste mevr. X, komt u 20 november ook naar de inspiratiemiddag? Meld u aan via uwvrijnmondevents@uwv.nl. Hopelijk tot dan! Anne UWV’.
Afbeelding: Herinnerings-SMS

Methode: RCT

Er is een gerandomiseerd experiment gehouden onder werkzoekenden (n=711) die in aanmerking kwamen voor een specifieke inspiratiedag. De willekeurig geselecteerde helft kreeg de standaarduitnodiging (controlegroep), de andere helft de nieuwe uitnodiging met reminder (interventiegroep).

Resultaat: verdubbeling in aanmeldingen én aanwezigen

De nieuwe manier van uitnodigen blijkt veel beter te werken. Door de uitnodiging met gedragsinzichten stijgt het aantal aanmeldingen significant van 40 naar 83. Ook het aantal aanwezigen stijgt van 31 naar 64. Naar aanleiding van deze resultaten is een tool ontwikkeld die UWV-communicatiemedewerkers helpt effectieve uitnodigingen op te stellen voor vergelijkbare bijeenkomsten.

Figuur: Aantal aanmeldingen en aanwezigen bij inspiratiedag

Impact: deze evenementen vergroten mogelijk de uitstroom naar werk

Het is aannemelijk dat wanneer meer werkzoekenden evenementen bezoeken waarbij ze in contact gebracht worden met werkgevers, de kans op uitstroom naar  werk groter is. Een van de belangrijkste voorspellers van werkhervatting is immers contact met werkgevers. Daarnaast dragen dergelijke evenementen ook bij aan de sollicitatievaardigheden van werkzoekenden, wat indirect ook een effect zou kunnen hebben op uitstroom naar werk. De effectiviteit van deze evenementen op uitstroom naar werk is echter nog niet in kaart gebracht.         

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen