Goed geïnformeerd over de Gecombineerde opgave

ProfielfotoEvelien van de Veer 01-10-2020

RVO heeft in nieuwsbrieven voor agrarische ondernemers verschillende interventies opgenomen om hen te stimuleren zich verder te informeren over de Gecombineerde opgave op de RVO-website. Dit leidde tot 45% meer webpaginabezoeken dan de nieuwsbrief zonder gedragsinterventies.

Onderwerp

Agro
Productiviteit (innovatie, ondernemerschap, economische groei)

Betrokken overheidsorganisatie(s)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Gebruikte gedragstechnieken

Opvallendheid
Persoonlijk maken
Vereenvoudigen

A-selecte toewijzing aan condities?

Ja

Kanaal interventieconditie(s)

E-mail

Aanleiding: op de hoogte blijven van wijzigingen in de opgave

Agrarische ondernemers leveren jaarlijks verplicht gegevens aan voor subsidieaanvragen en landbouwtelling in de zogeheten Gecombineerde opgave. Uit gegevens van eerdere jaren blijkt dat veel ondernemers dit uitstellen tot de laatste deadline. RVO mailt voor en tijdens de indienperiode nieuwsbrieven met links naar webpagina’s over de Gecombineerde opgave en wijzigingen erin. Die helpen ondernemers om zich te informeren en ook om tijdig en juist opgave te doen. Hoe zijn gedragsinzichten te gebruiken om ondernemers te stimuleren zich verder te informeren?       

Interventie: diverse veranderingen in de nieuwsbrief

RVO heeft in samenwerking met BIT EZK/LNV geëxperimenteerd met verschillende gedragsinterventies. Voor voorbeelden, zie de figuur hieronder:

Figuur: Voorbeelden van toegepaste interventies

Methode: verschillende RCT's

De interventies zijn getest in een aantal gerandomiseerde experimenten in 2018 en 2019. Agrarische ondernemers zijn random toegewezen aan één van de twee versies van de nieuwsbrief (n ligt rond 25.000 per groep). Via campagnemeetlinks is de respons op beide nieuwsbrieven gemeten. Er zijn meerdere veranderingen in één nieuwsbrief getest; het effect werd wel per verandering zichtbaar doordat per link gemeten kon worden. De open rate (percentage dat de nieuwsbrief opende) kon niet gemeten worden.

Resultaat: meer webpaginabezoek

De versie met gedragsinzichten leidde tot 45% meer webpaginabezoeken vanuit de links in de nieuwsbrief dan de controleversie (experiment 2018). Het absolute aantal paginabezoe¬ken was laag in beide versies. De twee meest succesvolle interventies waren: het bovenaan plaatsen van relevante onderwerpen voor de hele doelgroep, en de nadruk op het gewens¬te gedrag en de gevolgen van verkeerd opgeven. In de experimenten van 2019 hadden de urgentere koppen en het bovenaan plaatsen van relevante onderwerpen een groot effect: respectievelijk 264% en 300% meer webpaginabezoeken. Ook lag in 2019 het absolute aantal paginabezoeken hoger. Kleine aanpassingen kunnen dus een groot effect hebben op de mate waarin ondernemers zich verder informeren.

Impact: nog betere afstemming communicatie

RVO gebruikt de opgedane inzichten in verdere nieuwsbrieven en om communicatie zo goed mogelijk af te stemmen op de doelgroep.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen