Energiebesparing bij bedrijven

ProfielfotoThomas Dirkmaat 13-10-2020

De e-mail waarmee bedrijven die deelnemen aan de Meerjarenafspraken Energie-Efficiëntie 2001-2020 (MJA3) worden aangeschreven om hun voortgangsrapportage te downloaden, is in 2015 aangepast. Hierdoor ging het aantal downloads met 250% omhoog.

Onderwerp

Duurzaamheid

Betrokken overheidsorganisatie(s)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Gebruikte gedragstechnieken

Feedback
Persoonlijk maken
Vereenvoudigen

A-selecte toewijzing aan condities?

Ja

Kanaal interventieconditie(s)

E-mail

Aanleiding: feedback over energie-efficiëntie prestatie komt vaak niet aan

Circa 1100 bedrijven met een relatief hoog energieverbruik hebben met de overheid in het MJA3 convenant afgesproken om een energiebesparing van 30% te behalen in de periode 2005-2020. De deelnemende bedrijven zijn verplicht jaarlijks aan de RVO te rapporteren over de voortgang. RVO maakt op basis van deze monitorgegevens een individuele voortgangsrapportage met daarin feedback over de behaalde energie-efficiëntie en een anonieme vergelijking met andere bedrijven uit dezelfde sector. Aanname: feedback helpt de bedrijven energie-efficiënter te gaan werken. De voortgangsrapportages werden echter maar beperkt gedownload.

Interventie: Aangepaste e-mails

RVO stuurt de bedrijven een e-mail met daarin een link naar een beveiligde website waar ze het rapport kunnen downloaden. Dit is veilig (de rapporten bevatten bedrijfsvertrouwelijke informatie) en houdt de uitvoeringslasten beperkt. Maar deze manier van verspreiden beperkt ook de respons. Daarnaast bleek de oorspronkelijke e-mail die bedrijven ontvingen, relatief lang en leidde de link in de mail naar een algemene website waarop gebruikers vervolgens zelf via een menu het inlogscherm moesten vinden. De drie interventies die we hebben getest (zie figuur):

  • het duidelijker en gemakkelijker maken van de e-mail en het downloaden
  • het persoonlijker maken van de aanschrijving
  • het benadrukken van de sectorvergelijking.
De drie geteste interventies

Methode: RCT

Er is een randomized controlled trial uitgevoerd met drie condities: de controlegroep en twee alternatieven. Voor het experiment waren 639 van de 1.100 MJA-bedrijven en bedrijfslocaties geselecteerd die een feedbackrapport hadden ontvangen. Deze bedrijven worden vertegenwoordigd door 505 energiecoördinatoren. De bedrijven in de groepen zijn vergelijkbaar wat betreft de verdeling over de sectoren, de omvang en het energieverbruik.

Resultaat: Aantal downloads met factor 3,5 omhoog

Van de bedrijven die de aangepaste e-mail met sectorvergelijking ontvingen, downloadde 51% de rapportage, ten opzichte van 14% van de bedrijven die de controlemail ontvingen. De interventies hebben niet alleen geleid tot extra downloads van de rapporten, maar ook tot het vaker lezen en bespreken van het rapport met collega’s en het management. Dat bleek uit een aanvullende enquête. Daarnaast gaven de energiecoördinatoren die het rapport gedownload hadden, vaker aan nieuwe besparingsmaatregelen te overwegen en deze met het management te bespreken.

Impact: door toegenomen inzicht in energie-efficiëntie mogelijk extra energiebesparing

RVO is de aangepaste e-mail met sectorvergelijking vanaf 2016 gaan gebruiken. Hierdoor hebben meer bedrijven inzicht gekregen in hun energie-efficiëntie prestaties in de laatste jaren van het MJA3-convenant. Dit heeft mogelijk bijgedragen aan extra energiebesparing.

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen