Meer respons op de Werkverkenner

ProfielfotoYvonne Engels 09-11-2020

Hoe spoor je werkzoekenden aan een vragenlijst in te vullen? De combinatie van een bericht met een herinnering leidde tot een respons op de Werkverkenner van 77%. Een flinke stijging ten opzichte van de 49% bij de werkzoekenden die geen herinnering ontvingen.

Onderwerp

Arbeidsmarkt

Betrokken overheidsorganisatie(s)

Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV)

Gebruikte gedragstechnieken

Geheugensteuntjes
Persoonlijk maken
Wederkerigheid

A-selecte toewijzing aan condities?

Ja

Kanaal interventieconditie(s)

SMS
Overig

Aanleiding: te weinig ingevulde Werkverkenners

Begin 2016 vulde ongeveer 50% van de werkzoekenden de online vragenlijst 'de Werkverkenner' in. Deze vragenlijst geeft inzicht in iemands kans op werkhervatting binnen een jaar. Op basis hiervan ontvangen werkzoekenden dienstverlening op maat. Het is daarom voor hen en voor UWV van groot belang dat zoveel mogelijk werkzoekenden de Werkverkenner invullen.      

Interventie: verschillende berichten

De interventie bestond uit drie onderdelen: een bericht in de Werkmap om ze op de vragenlijst te wijzen, een herinneringsbericht na 1 week, en een sms'je 1 week voordat de taak afliep. Uit de gedragsanalyse bleek dat veel mensen de online vragenlijst gewoonweg niet hadden gezien, amper op de website Werk.nl kwamen, vergaten om hem in te vullen of al werk in het vooruitzicht hadden. Van de sms waren er vier varianten (zie hieronder).

Methode: RCT

We hebben twee keer een gerandomiseerd praktijkexperiment uitgevoerd. Het eerste experiment was om het effect van de berichten en herinneringen vast te stellen. Het tweede experiment om het effect van het sms'je te meten.

Resultaat: toegenomen respons op werkverkenner

De combinatie van een bericht met een herinnering resulteerde in een respons van 77%. Een flinke stijging ten opzichte van de respons van 49% bij de werkzoekenden die geen herinnering ontvingen. Van de werkzoekenden die een persoonlijk sms'je (op naam) kregen waarin ook wederkerigheid benadrukt werd, bleek 60% de Werkverkenner alsnog in te vullen, ten opzichte van 47% van de werkzoekenden die geen sms kregen.

Impact: diensverlening meer op maat

Doordat meer mensen de Werkverkenner invullen, kan UWV meer werkzoekenden dienstverlening op maat aanbieden. Die hulp past dus beter bij hun persoonlijke situatie. De verwachting is dat dit een positieve impact heeft op de uitstroom naar werk.      

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen