Aanpak non-respons bij het invullen van de gecombineerde opgave door agrarisch ondernemers

ProfielfotoThomas Dirkmaat 01-10-2020

Door het inzetten van een sociale norm in combinatie met een deadline hebben agrarische ondernemers die volgens de mestwetgeving verplicht zijn de gecombineerde opgave in te vullen dit vaker als nog gedaan.

Onderwerp

Agro

Betrokken overheidsorganisatie(s)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Gebruikte gedragstechnieken

Deadlines
Sociale normen

A-selecte toewijzing aan condities?

Ja

Kanaal interventieconditie(s)

Brief

Aanleiding: een deel van de agrarische ondernemers dient hun opgave niet in

Agrarische ondernemers zijn verplicht om jaarlijks gedurende een afgebakende periode gege­vens aan te leveren voor de landbouwtelling en mestwetgeving. In deze periode kunnen ze tevens subsidie aanvragen. Dit geheel heet de gecom­bineerde opgave. Een ruime meerderheid dient hun opgave voor de deadline van 15 mei in. Binnen de totale groep die niet op tijd heeft ingediend hebben we in overleg met RVO in 2016  onderzoek gedaan naar de groep ondernemers die op basis van de mestwetgeving een aanschrijving voor de gecombineerde opgave ontvangt.

Interventies: herinneringsbrief met sociale norm en deadline

Eind mei ontving de doelgroep een herinneringsbrief. Er zijn twee type brieven verstuurd:

 1. Controle brief
  Deze brief herinnert ondernemers aan het feit dat ze de GO nog niet ingediend hebben en dat ze verplicht waren om hun gegevens tussen 1 april en 15 mei in te dienen. De ondernemers worden gevraagd om dit alsnog te doen.

   

   

 2. Brief met sociale norm en deadline
  Net als in de controle brief worden ondernemers gevraagd de gecombineerde opgave alsnog in te dienen.  In deze brief werd daarnaast gebruikt gemaakt van een sociale norm, namelijk :” Een ruime meerderheid van de groep,…., heeft de Gecombineerde opgave al ingediend”. Ook wordt een deadline van 15 juni 2016 mee gegeven.

   

Methode: RCT

De interventie is getest in een gerandomiseerd gecontroleerd experiment. De groep ondernemers die op basis van de mestwetgeving een aanschrijving voor de gecombineerde opgave ontvangt en deze niet uiterlijk 15 mei 2016 had ingediend, heeft op basis van random toewijzing één van beide brieven ontvangen (controlegroep N= 847; interventiegroep N= 841).

Resultaat: bijna 18% extra ingediende opgaves

In vergelijking met de groep die de controle brief heeft ontvangen dienden ondernemers die de herinneringsbrief met sociale norm kregen de gecombineerde opgave 17,8% vaker alsnog in. Dit verschil is significant (p<.05).

Impact: kleine communicatieaanpassingen met grote impact op respons

Het onderzoek zoek laat zien dat kleine, eenvoudige ingrepen in de communicatie met de doelgroep, die bovendien weinig kosten, een relatief grote impact op het gedrag van de doelgroep kunnen hebben. In geval van trajecten waar naleving actief gehandhaafd wordt gaat hiermee een potentiële besparing van handhavingskosten gepaard.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen