Pas-afgestudeerden bekend met stageregels

ProfielfotoBritt Meuter 17-12-2021

Er is een online campagne uitgevoerd om pas-afgestudeerden te wijzen op de regels voor stage na opleiding en op de mogelijkheid om melding te doen van onderbetaling. De advertenties met gedragsinzichten werden significant vaker aangeklikt dan de advertentie zonder gedragsinzichten.

Onderwerp

Arbeidsmarkt

Betrokken overheidsorganisatie(s)

Inspectie SZW

Gebruikte gedragstechnieken

Opvallendheid
Persoonlijk maken
Uitvoeringsvoornemens
Vereenvoudigen
Wederkerigheid

A-selecte toewijzing aan condities?

Ja

Kanaal interventieconditie(s)

Website
Overig

Aanleiding: onvoldoende kennis over regels voor stage na opleiding bij net-afgestudeerden

Uit onderzoek van Inspectie SZW blijkt dat net-afgestudeerden niet voldoende op de hoogte zijn van de regels voor stage ná een opleiding. Hierdoor worden zij mogelijk onderbetaald. En komen zij niet voor zichzelf op en/of doen zij geen melding van mogelijke onderbetaling bij Inspectie SZW.

Interventie: social media-advertentie met gedragsinzichten

Er is een campagne ontwikkeld voor LinkedIn, Facebook en Instagram om pas-afgestudeerden te informeren over de regels voor stage na opleiding. Advertenties met en zonder gedragsinzichten verwezen naar meer informatie over de regels en naar de mogelijkheid om onderbetaling te melden op de website van Inspectie SZW. Gedragstechnieken die zijn ingezet:

  • opvallendheid: er is gebruik gemaakt van persoonlijke aanspreking van de doelgroep (‘Ha stagiair!’, ‘je’) en een meer ludieke afbeelding. Hierdoor valt de boodschap meer op. De mentale capaciteit die mensen te besteden hebben, is namelijk beperkt
  • wederkerigheid: de advertentie laat zien dat er moeite is gedaan voor de doelgroep (‘We hebben de regels voor je op een rijtje gezet’). De gedachte daarachter is: als iemand iets voor jou doet, dan ben je sneller geneigd iets voor de ander terug te doen
  • vereenvoudiging: er is minder vakjargon gebruikt en de tekst is geschreven in B1-taal. Dit om het lezen en begrijpen van de tekst zo makkelijk mogelijk te maken.
Afbeelding: Ludieke social media-advertentie voor stagiaires

Methode: veldonderzoek met interventie- en controlegroep

Zes verschillende advertenties zijn gericht uitgezet op LinkedIn, Facebook en Instagram. Dit gebeurde gericht bij leeftijdsgroepen en in sectoren waar dit probleem veel speelt. De advertenties zijn binnen die doelgroep random uitgezet, in dezelfde aantallen en met dezelfde timing. De populaties zijn vergelijkbaar. Er zijn drie verschillende teksten gebruikt: met gedragsinzichten, met deels gedragsinzichten en zonder gedragsinzichten. Ook zijn twee verschillende afbeeldingen gebruikt: een zakelijke en een ludieke. Het doorklikpercentage van de verschillende advertenties naar de website van Inspectie SZW is berekend met het statistiekprogramma PIWIK.

Resultaat: hoger doorklikpercentage voor advertenties met gedragsinzichten

Uit analyse blijkt dat de toepassing van de gedragsinzichten effect heeft, zowel in de teksten van de advertentie als in de afbeeldingen. Meer pas-afgestudeerden bezoeken de site. Advertenties met teksten gebaseerd op gedragsinzichten, hebben een significant hoger doorklikpercentage dan advertenties met teksten waarin geen gedragsinzichten zijn verwerkt. Ook heeft de advertentie met de ludieke afbeelding een significant hoger doorklikpercentage dan de advertentie met de meer zakelijke uitstraling (beide bij de tekst met gedragsinzichten). Dit bevestigt onze hypothese dat de advertentie met de tekst met gedragsinzichten en de ludieke afbeelding het hoogste doorklikpercentage zou halen.

Figuur: Verschillen in doorklikpercentages op advertenties gericht op pas afgestudeerden

Impact: meer pas-afgestudeerden op de hoogte van de stageregels, minder misbruik

Als meer afgestudeerden de regels kennen, zijn ze beter in staat om voor zichzelf op te komen en/of melding te maken van mogelijke onderbetaling bij Inspectie SZW. Hierdoor neemt misbruik van stage na opleiding af en wordt oneerlijk werk tegengegaan.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen