Goed voorbeeld doet goed volgen: laat vaders meer groenten en fruit eten

Sprekers: Karin Bemelmans, Charlotte Wennekers en Noura el Farissi (EZK/LNV)

Het voorbeeldgedrag van hun ouders is belangrijk voor een gezond eetpatroon bij kinderen. Nu blijkt uit onderzoek dat mannen minder groenten en fruit eten dan vrouwen. Vaders geven zo een minder goed voorbeeld aan hun kinderen.
Het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit wil de groente- en fruitconsumptie van vaders bevorderen door de inzet van een communicatiestrategie gebaseerd op gedragskennis. Dit traject is in volle gang.

In deze deelsessie laten wij ons graag inspireren door de deelnemers. Doel is om inzichten op te halen die we mee kunnen nemen bij de ontwikkeling van de communicatiestrategie. We doen dit aan de hand van het kaartspel EAST: een laagdrempelige manier om te spelen met gedragskennis. Iedereen is welkom om mee te doen.

Over de sprekers

Karin Bemelmans is manager en projectleider in de public health sector en houdt zich bezig met thema’s rond voeding en gezondheid. Zij heeft een ruime ervaring in overheidsbeleid, projectmanagement en communicatie. Zij werkte onder andere als afdelingshoofd bij het Voedingscentrum, waar zij de programma’s ‘gezond door het leven’ en ‘voedselkwaliteit’ coördineerde. Momenteel is zij coördinator van het Nationaal Actieplan Groente en Fruit (NAGF), een projectorganisatie die als opdracht heeft om de consumptie van groente en fruit in Nederland te bevorderen.

 

 

      

Charlotte Wennekers en Noura el Farissi werken bij de directie Communicatie van EZK/LNV. Zij zijn gespecialiseerd in het toepassen van gedragskennis in communicatie. Zij hebben in het afgelopen jaar verschillende gedragstrajecten en gedragsworkshops begeleid voor EZK en LNV, onder andere voor het mestdossier en duurzame voeding.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen