Gedragsverandering in het streven naar een energieneutrale provincie

Sprekers: C.J. (Carina) Wiekens en K. (Kayleigh) Aalderink (Hanzehogeschool Groningen en provincie Drenthe)

De provincie Drenthe is in 2014 samen met de Hanzehogeschool Groningen en vele partners gestart met experimenten om duurzaam gedrag te bevorderen. Een koplopersbenadering, het instellen van een digitaal platform en gedragscampagnes moeten de energietransitie in de provincie stimuleren.
Tijdens deze deelsessie worden enkele gedragscampagnes besproken. Voorbeelden hiervan zijn een wijkgerichte/dorpsgerichte aanpak, een aanpak via scholen en bedrijven en lokale initiatieven. Zowel de succesvolle als de minder succesvolle onderdelen van de aanpakken passeren tijdens deze sessie de revue.

Op dit moment worden de meest succesvolle campagnes opgeschaald. Leidt dit daadwerkelijk tot een duurzamere samenleving? Wat bereiken we en wat blijft er liggen? Met de deelnemers wordt nagedacht over wat je wel en niet met gedragsverandering kan bereiken. Wat zijn noodzakelijke vervolgstappen en wat moet wellicht op een andere manier bereikt worden?

Over de sprekers

Dr. Carina Wiekens zet zich als lector Duurzaam gedrag bij de Hanzehogeschool Groningen in om met collega’s en studenten de samenleving duurzamer te maken. In samenwerking met het bedrijfsleven, scholen (po, vo, mbo), overheid en inwoners ontwikkelen ze gedragsveranderingscampagnes. Hun aanpak kenmerkt zich door transparantie (degenen die “beïnvloed worden” zijn zich hiervan bewust) en het bevorderen van samenwerking in “betekenisvolle groepen” (collega’s, families, buurt- en dorpsgenoten, klasgenoten, leden van de voetbalvereniging, et cetera). Ingrediënten van succesvolle campagnes zijn: het vergroten van de gevoelde urgentie, het vergroten en in stand houden van enthousiasme, gelijkgetrokken basiskennis van alle partijen, openlijk monitoren van de voortgang en het voorkomen van terugval. In deze deelsessie gaat ze aan de hand van enkele succesvolle campagnes in op de beïnvloedingstechnieken die zij doorgaans gebruiken en wat ze als grootste uitdaging voor de toekomst ziet.

 

Kayleigh Aalderink is beleidsadviseur participatie in duurzame ontwikkeling bij de provincie Drenthe. De ambitie van de provincie Drenthe is om in 2050 volledig energieneutraal te zijn. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet alleen bij de provincie, maar bij de gehele Drentse samenleving. Het is dus noodzakelijk de samenleving zo goed mogelijk te betrekken bij de gezamenlijke zoektocht naar een energieneutraal Drenthe. Kayleigh houdt zich onder andere bezig met gedragsveranderingscampagnes, het on- en offline platform Drenthe in Transitie (DIT) en educatie- en participatietrajecten.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen