Hoe we ggz-aanbieders motiveren om wachttijden te registreren.

Sprekers: Joep Beckers & Whitney Tanihatu (namens Tess Beke) (Nza en Universiteit Nijmegen)

Niemand wil onnodig lang wachten op zorg. Inzicht in de actuele wachttijden is voor de patiënt en de verwijzer van groot belang. Daarom zijn ggz-aanbieders verplicht transparant te zijn over hun wachttijden door deze in een landelijk portaal te registreren. Toch gebeurt dit nog niet altijd (goed).
In deze deelsessie stellen we ons de vraag: hoe kunnen we ggz-aanbieders motiveren om transparanter te zijn over hun wachttijden? Op interactieve wijze lichten we toe wat wij hebben gedaan om deze vraag te beantwoorden en wat onze resultaten zijn. Aan de hand van theorieën over psychologische weerstanden nemen we je mee in onze reis die begon met het uitvoeren van een doelgroepenanalyse, en via het ontwikkelen van een passende interventie uitmondde in het meten van de effectiviteit van verschillende gedragsveranderingstechnieken. In de complexe werkelijkheid van de toezichtspraktijk is een dergelijke reis natuurlijk niet zonder uitdagingen. Ook hierover gaan we graag met jou in gesprek. Welke lessen leren we en welke conclusies zijn er te trekken? 

Over de sprekers

Dr. Joep Beckers is senior gedragsexpert bij de NZa. Hij houdt zich vooral bezig met markttoezicht, toezicht op zorgaanbieders en strategische vraagstukken.

 

 

 


Whitney Tanihatu, Master of Science, is gedragsexpert bij de NZa. Zij houdt zich vooral bezig met toezicht op zorgaanbieders, interventie-ontwikkeling en procesbegeleiding.

 

 

 

 

 

Tess Beke, Master of Science en Master of Laws, is gedragsexpert bij de NZa en tegelijkertijd bezig met haar PhD aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij onderzoekt hoe de NZa ggz-zorgaanbieders kan motiveren om transparanter te zijn over hun wachttijden. Het onderzoek dat wij toelichten is onderdeel van haar PhD.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen