Omgevingspsychologie toepassen in ruimtelijke vraagstukken

Spreker: Joren van Dijk (Omgevingspsycholoog)

In de deelsessie bespreken we één of meerdere casussen die we hebben uitgevoerd voor lokale, regionale en/of landelijke overheid. Hierin stond een gedrag- of ervaringsprobleem in een ruimtelijke context centraal. We bespreken de wetenschappelijke inzichten uit omgevingspsychologie en hoe we deze hebben toegepast. Met het publiek bediscussiëren we de uitdagingen die we ervaarden bij de uitvoer van de projecten.

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg…

Over de spreker

Joren van Dijk is mede-oprichter van het bureau Omgevingspsycholoog. Omgevingspsycholoog bouwt gebruikerservaringen met ruimtelijke ingrepen. Het bureau werkt aan vraagstukken waarin een relatie tussen gedrag, gebruikerservaring en ruimte centraal staat. Denk aan vragen als:
• Hoe kunnen we het voor stadsbezoekers gemakkelijker maken de weg te vinden?
• Hoe verbeteren we de wachtervaring van bewoners die een stadskantoor bezoeken?
• Of hoe zorgen we ervoor dat mensen zich veiliger voelen in een nachtelijke omgeving?
Bij het oplossen deze vragen maken ze gebruik van inzichten en methoden uit de wetenschap van de omgevingspsychologie.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen